Świadectwa energetyczne, a dokładniej świadectwa charakterystyki energetycznej budynku stanowią specyficzny dokument, odnoszący się do zapotrzebowania danego lokalu/budynku na energię.

Chodzi tu o optymalną ilość energii, która będzie adekwatna do potrzeb związanych z jego użytkowaniem.

Naturalną sprawą jest, że do ogrzewania mieszkania, pozyskiwania ciepłej wody, dostępu do oświetlenia czy klimatyzacji, potrzebny jest swobodny dostęp do źródeł energii.

Pytanie tylko, jak określić jaka ilość energii jest potrzebna w konkretnym przypadku? Różne lokale posiadają przecież różną charakterystykę, co przekłada się jednocześnie na wymagania związane z ich efektywnym utrzymaniem.

Nie można tym samym, potraktować tak samo budynków różniących się pod względem takich cech stałych, jak standard, przeznaczenie czy dany rodzaj systemu instalacyjnego.

Tego typu kwestie, związane z różnicami występującymi pomiędzy zapotrzebowaniem energetycznym lokali, wynikającymi z ich odmiennej charakterystyki, są regulowane właśnie poprzez świadectwa energetyczne.