Konopie i ich charakter

Z różnych względów konopie są otoczone nimbem kontrowersji. Często patrzymy na nie wyłącznie przez pryzmat tego, że na przykład konopie indyjskie są w wielu krajach zakazane prawem, jednak my proponujemy spojrzeć na nie szerzej. Przede wszystkim trzeba mieć na uwadze fakt, że konopie są rośliną. Nie zostały przez człowieka wyprodukowane sztucznie, nie są wytworem cywilizacji, ale natury.

To, że ludzie robią z pewnych cech konopi wątpliwy użytek to zupełnie inna kwestia. Zresztą w poszczególnych państwach status konopi kształtuje się rozmaicie. Warto pamiętać, że przede wszystkim jest to roślina o bardzo różnorodnym zastosowaniu, którą można wykorzystywać w przemyśle spożywczym, włókienniczym, w hodowli zwierząt (nasiona stanowią wartościowy składnik paszy), a także w lecznictwie. Tradycyjnie konopie indyjskie wykorzystuje się w kulturach hinduistycznych jako element terapii ziołami, a także jako część niektórych obrzędów religijnych – zwłaszcza w przypadku ascetów zwanych sadhu.

Z racji swojej specyfiki konopie indyjskie da się rozpatrywać na wielu poziomach. Dziś status konopi indyjskich nie jest rzeczą oczywistą. Regulacje prawne w tym zakresie często klasyfikują je jako towar zakazany, za ich posiadanie lub hodowlę można trafić nawet do więzienia. Równocześnie nauka nie ma wątpliwości, że wiele produktów pozyskiwanych na ich bazie można z doskonałym skutkiem wykorzystać jako cenny element terapii w leczeniu bólu, a także chorób nowotworowych.

Dotyczy to zwłaszcza wyjątkowo wartościowego oleju z nasion konopi.