Dokument świadczący o zapotrzebowaniu energetyczny budynku ma szczególne znaczenie w momencie jego procesu zakupowego. Niejednokrotnie określenie stanu energetycznego obiektu wpływa na decyzję o zakupie.

Potencjalny nabywca jest wtedy świadomy tego, jaka jest opłacalność zakupu budynku w perspektywie czasowej, a także może dokonać porównania z innymi, dostępnymi na rynku nieruchomości ofertami. Charakterystyka cieplna, stanowiąca przedmiot świadectwa energetycznego pozwala na określenie stanu okien, drzwi czy ścian lokalu, pod kątem ich przepuszczalności cieplnej.

Wszelkie obliczenia mające na celu stwierdzenie stanu energetycznego budynku nawiązują jednak głównie do standardowych, na przykład klimatycznych. Porównywanie otrzymanych wyników z wynikami liczników zużycia energii nie ma więc większego sensu.

Otrzymane wyniki przedstawia się w postaci graficznego zestawienia, który określa się jako suwak. Umożliwia on szybką ocenę i porównanie otrzymanych danych z założeniami zawartymi w projekcie budowalnym.