Wyjątek od obowiązku posiadania świadectwa energetycznego przez dany lokal ma miejsce wtedy, kiedy z góry wiadomo, że budowla nie będzie podlegała modernizacji, a także nie zostanie w przyszłości poddana procesowi sprzedaży czy też wynajmu.

W pozostałej większości przypadków, posiadanie świadectwa energetycznego jest obligatoryjne.

Należy zauważyć, że obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej nie ma na celu komplikowania czynności związanych z procesem posiadania i użytkowania mieszkania pod względem prawnym.

Aktualnycertyfikat energetyczny oznacza przede wszystkim różnorakie korzyści, zarówno dla właściciela budynku, jak i dla potencjalnych inwestorów Na przykład, dysponując świadectwem energetycznym budynku, można z większym prawdopodobieństwem oszacować przyszłe zużycie energii dla tego obiektu, a także koszty jego eksploatacji.

Co więcej, posiadanie certyfikatu energetycznego przyczynia się do większej świadomości w odniesieniu do ilości zużywanej energii, co z kolei sprzyja redukcji jej zużycia w trakcie użytkowania budynku i zwiększeniu oszczędności.